Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu www.woodit.eu zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO).

 1. Definicje
 • Administrator – określa WOODIT sp. z o.o., 98-100 Łask, ul. Kanarkowa 7, KRS 0000829262, NIP 8311639903.
 • Dane osobowe – określa wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.
 • Polityka – określa niniejszą Politykę prywatności
 • RODO – określa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Cookies – określa dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 • Serwis – określa stronę internetową prowadzoną przez Administratora pod adresem www.woodit.eu
 • Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną, która odwiedza Serwis lub korzysta z funkcjonalności opisanych w niniejszej Polityce, a także podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych w Serwisie

Korzystanie z serwisu

Dane osobowe Użytkownika Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pomocą plików Cookies) są przetwarzane przez Administratora:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników oraz ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kontakt z Administratorem poprzez formularz kontaktowy, adres e-mail, telefon

Administrator zapewnia w Serwisie możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego, adresu e-mail lub pod numerem telefonu. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania w zakresie danych niezbędnych do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania i w zależności od treści zapytania przedstawienia wstępnej oferty lub podpisania umowy – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez elektroniczny formularz kontaktowy w zakresie danych, które NIE są niezbędne do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – podstawą prawną jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Portale społecznościowe

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w social mediach (Facebook, YouTube). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów – podstawą prawną jest jego uzasadniony interes polegający na promowaniu własnej firmy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Okres przetwarzania danych osobowych
 • Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane Użytkownika Administrator będzie przetwarzał do momentu ustania celu przetwarzania, tj. korzystania z Serwisu przez Użytkownika lub do momentu zakończenia współpracy czy też wycofania przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie.
 • Okres przetwarzania może być przedłużony w przypadku konieczności ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie w przypadku i w zakresie w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
 1. Uprawnienia Użytkownika Serwisu
 • prawo dostępu do treści danych osobowych,
 • prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
 • prawo ograniczenia przetwarzania w zakresie określonym w RODO,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych (np. w celach marketingowych, w innym przypadku sprzeciw wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją),
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak bez podania danych przez Użytkownika, Administrator może nie być w stanie skontaktować się z Użytkownikiem w celu udzielenia odpowiedzi na jego zapytanie. Brak podania podania danych osobowych może skutkować odmową zawarcia umowy.

 1. Odbiorcy danych

W związku z realizacją usług dane osobowe będą przekazywane:

 • dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,
 • dostawcom narzędzi do prowadzenia marketingu,
 • firmom księgowym współpracującym z Administratorem,
 • kancelariom prawnym współpracującym z Administratorem,
 • firmom ubezpieczeniowym współpracującym z Administratorem,
 • firmom transportowym, kurierom oraz poczcie,
 • właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 1. Kontakt z Administratorem
 • adres korespondencyjny: z dopiskiem ,,Ochrona danych osobowych” (WOODIT sp. z o.o., 98-100 Łask, ul. Kanarkowa 7),
 • adres e-mail: woodit.eu@gmail.com
 1. Zmiana polityki prywatności

 

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności w każdym czasie. Jednolity tekst polityki prywatności po zmianach będzie dostępny w Serwisie w zakładce „Polityka prywatności”.